מחלקות הכפר

מרכזייה

טלפון: 04-6608999
אימייל: mail@jrg.org.il

חדר מצב

טלפון: 04-6608939
פעיל בזמן מחזור נופש

מחלקת תיאום ורישום ילדים

טלפונים:
תיאום ורישום ילדים:  04-6608960 / 04-6608997 
מנהלת המחלקה: 04-6608998 
אימיילrishum@jrv.org.il

מחלקת התנדבות

טלפונים:
הדרכה חברתית: 04-6608995
התנדבות צוות רפואי: 04-6608963 
מנהלת מחלקה: 04-6608989 
אימיילvolunteer@jrv.org.il

מחלקת הדרכה

טלפונים: 04-6608994 / 04-6608992 / 04-6608962
אימייל: gal@jrv.org.il

מרכז רפואי

טלפון מרפאה: 04-6608979 / 04-6608966
אימיילnoa@jrv.org.il / tali@jrv.org.il

מזכירות ואירוח עיסקי

טלפון: 04-6608988 / 04-6608961
אימייל: events@jrv.org.il / yifat@jrv.org.il

פיתוח משאבים ותרומות

בישראל ובחו”ל – מאיה: 058-4411385
אימיילmayaa@jrv.org.il

אחזקה

טלפון: 04-6608975 

אימייל: leonid@jrv.org.il

שיווק ויחסי ציבור

טלפון: 058-4411385
אימייל: mayaa@jrv.org.il

קשרי קהילה

טלפון: 04-6608949
אימייל: amirt@jrv.org.il