שנה טובה!

שנה טובה מתוקה ומבורכת 🍎🍏🍯!!
מכל משפחת כפר נהר הירדן
לכבוד ראש השנה 2020