"שבוע אחד
שינה לי את החיים".

מעוניין לתרום ?

תרום עכשיו !!

שיתופי פעולה

אנו רואים חשיבות רבה בבניית קשרים ברי קיימא ומשמעותיים עם המגזר העסקי.
בין התאגידים התומכים בכפר ניתן למצוא חברות מכל המגזרים, קטנות וגדולות.
שותפויות אלה מאפשרות לכם השפעה מהותית וישירה על חייהם של מאות ילדים בשנה,
המתמודדים עם מחלות קשות וכרוניות.