"שבוע אחד
שינה לי את החיים".

מעוניין לתרום ?

לתרום לילדים

כפר נהר הירדן הינו עמותה הפועלת ללא מטרות רווח, המאפשרת לילדים המתמודדים עם מחלות קשות וכרוניות וילדים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים, לחגוג את החיים. לעולם לא יידרש מילד או משפחתו תשלום עבור השהייה בכפר נהר הירדן. כל פעילותנו מסתמכת על תמיכתכם ונדיבות ליבכם - תורמים פרטיים, תאגידים, משרדי ממשלה, קרנות וארגונים בארץ ובחו"ל. תרומתך מאפשרת להעניק נופש משמעותי ומשנה חיים לאלפי ילדים תחת מעטפת רפואית רחבה - ללא תשלום.

 • ₪ 180
 • אפשר פעילות
 • פארק אתגרי
 • לילד/ה בנופש
 • ₪ 360
 • ממן ציוד רפואי
 • מתכלה ותרופות
 • לנופש אחד
 • ₪ 720
 • ממן מגוון חומרי
 • יצירה לסדנאות
 • אמנות לנופש אחד
 • ₪ 1000
 • ממן יום נופש
 • לילד/ה בכפר,
 • כולל לינה
 • ₪ 2500
 • ממן פעילות רכיבה
 • על סוסים וכרכרות
 • בנופש אחד
 • ₪ 3600
 • ממן סדנאות
 • ופעילויות לסופשבוע
 • משפחתי מלא (ללא
 • פארק אתגרי)
 • ₪ 5000
 • חבק ילד- ממן נופש
 • מלא של 5 ימים
 • לילד/ה בכפר )ניתן
 • לממן מסםר ילדים(
 • ₪ 7500
 • ממן פעילות
 • ליצנים רפואיים
 • לכל מחזורי הקיץ
 • ₪ 1000
 • ממן נופש למשפחה
 • אחת בסופשבוע
 • משפחות (חמש
 • נפשות ומעלה)
 • אפשרות אחרת,
 • סכום לבחירתך