"שבוע אחד
שינה לי את החיים".

מעוניין לתרום?

החנות המקוונת של הכפר

בחנות המקוונת של כפר נהר הירדן, תמצאו מגוון פריטים ממותגים, אשר יאפשרו לכולנו להעלות את המודעות לפעילותו של הכפר. כל ההכנסות מהפריטים שתרכשו, תשמשנה תרומה לפעילויות המתקיימות בכפר ולשיפור איכות החיים של הילדים המתארחים בכפר