סוף שבוע משפחות אפילפסיה לא מאוזנת

מועד הנופש 19-21/9/2019 ימים חמישי עד שבת.
הנופש מיועד לילדים בגילאי 5-18 המתמודדים  עם  אפילפסיה לא מאוזנת (הפרעה פרכוסית קשה לאיזון)  ושמצבם הרפואי / סיעודי מחייב תמיכה סיעודית וליווי של בני המשפחה. הנופש הוא לילד ולבני משפחתו ללא עלות.
למילוי טופס מידע ראשוני לחץ כאן .
הרישום לנופש הנו בשיטת "כל הקודם זוכה" (תינתן עדיפות למשפחות שטרם נפשו בכפר).

 

סוף שבוע משפחות CP

מועד הנופש 3-5/10/2019 ימים חמישי עד שבת.
הנופש מיועד לילדים בגילאי 5-18 המתמודדים עם CP ושמצבם הרפואי / סיעודי מחייב תמיכה סיעודית וליווי של בני המשפחה. הנופש הוא לילד ולבני משפחתו ללא עלות.
למילוי טופס מידע ראשוני לחץ כאן .
הרישום לנופש הנו בשיטת "כל הקודם זוכה" (תינתן עדיפות למשפחות שטרם נפשו בכפר).

 

סוף שבוע משפחות לילדים המתמודדים עם פיום קנה (קנולה) מונשמים ולא מונשמים

מועד הנופש 24-26/10/2019 ימים חמישי עד שבת.
הנופש מיועד לילדים בגילאי 5-18 המתמודדים עם פיום קנה (קנולה) מונשמים ולא מונשמים ושמצבם הרפואי / סיעודי מחייב תמיכה סיעודית וליווי של בני המשפחה. הנופש הוא לילד ולבני משפחתו ללא עלות.
למילוי טופס מידע ראשוני  לחץ כאן .
הרישום לנופש הנו בשיטת "כל הקודם זוכה" (תינתן עדיפות למשפחות שטרם נפשו בכפר).

 

סוף שבוע משפחות CP

מועד הנופש 7-9/11/2019 ימים חמישי עד שבת.
הנופש מיועד לילדים בגילאי 5-18 המתמודדים עם CP ושמצבם הרפואי / סיעודי מחייב תמיכה סיעודית וליווי של בני המשפחה. הנופש הוא לילד ולבני משפחתו ללא עלות.
למילוי טופס מידע ראשוני לחץ כאן .
הרישום לנופש הנו בשיטת "כל הקודם זוכה" (תינתן עדיפות למשפחות שטרם נפשו בכפר).

 

סוף שבוע משפחות תסמונות נדירות

מועד הנופש 28-30/11/2019 ימים חמישי עד שבת.
הנופש מיועד לילדים בגילאי 5-18 המתמודדים עם  תסמונות נדירות - מחלות מולדות/גנטיות נדירות, קשות, מסכנות חיים בקוגניציה תקינה עד מש"ה קל ולפי שיקול דעת צוות הרפואי בכפר הנופש הוא לילד ולבני משפחתו ללא עלות.
למילוי טופס מידע ראשוני לחץ כאן .
הרישום לנופש הנו בשיטת "כל הקודם זוכה" (תינתן עדיפות למשפחות שטרם נפשו בכפר).