donate6

3600 ש"ח – יממנו סדנאות ופעילויות לסופשבוע משפחתי מלא (ללא פארק אתגרי)

3,600.00

תרומתך תממן סדנאות ופעילויות לסופשבוע משפחתי מלא (ללא פארק אתגרי)

יש לך הזדמנות מדהימה להשפיע על חייהם של משפחות לילדים המתמודדים עם מחלות כרוניות ומוגבלויות.

תודה על נדיבותך!