donate8

7500 ש"ח – יעניקו פעילות ליצנים רפואיים לכל מחזורי הקיץ

7,500.00

תרומתך תממן פעילות ליצנים רפואיים לכל נופשי הקיץ בכפר נהר הירדן.

יש לך הזדמנות מדהימה להשפיע על חייהם של ילדים המתמודדים עם מחלות כרוניות, גנטיות או מסכנות חיים, ולאפשר להם "לחגוג את החיים" בכפר!

תודה על נדיבותך!