מימון יום פעילות בנופש, מבוקר עד ערב, לילד אחד

1,000.00