"חבק ילד". מימון נופש מלא של חמישה ימים לילד בכפר

5,000.00