הערכה ומדידה

כפר נהר הירדן חרט על דיגלו עבודה במודל תהליכי שיפור מתמיד. על בסיס זה הכפר עובד על פי העקרונות הבאים:

מדידה של תהליכי עבודה:

תכנית עבודה שנתית – כל מחלקה בכפר פעולת על פי תכנית עבודה שנתית שעמידה ביעדיה ונבדקת בכל רבעון.

ישיבת היערכות – מתקיימת לקראת כל נופש ובהשתתפות כלל הגורמים הרלוונטיים. מטרתה לאמוד את הצרכים הייחודיים של הנופש ועל פי זאת הצרכים הייחודיים של הילדים המגיעים למחזור הנופש הייעודי למחלתם.

מאגר ידע משותףכל המידע הנדרש לקיום מחזור נופש מועלה לסיפריה ייעודית וכל המוערבים במחזור הנופש עובדים על אותה פלטפורמה.

יום אוריינטציה למתנדבים ולצוות הדרכה לפני כל מחזור נופש מתקיים יום אוריינטציה לכל המעורבים במחזור הנופש, בו לומדים על מאפייני המשתתפים ונערכים לתת חוויה מיטבית.

ישיבות סטטוס יומיות במהלך כל נופש מתקיימים בכל יום ישיבות סטטוס המערבות נציג מכל מחלקה בכדי לבחון את הצרכים, הפעילות והנושאים אשר דורשים התייחסות.

סיכום נופש מתקיימת ישיבת סיכום והערכה לכל נופש הכוללת דגשים של שימור ושיפור ובחינה שוטפת של הטמעת הנושאים לשיפור.

מדידה אינטרנטית של שביעות רצון המשתתפים:

מאז שנת 2019 לכפר מערך שאלונים המופצים למספר קהלי יעד במספר נקודות זמן , מטרת השאלונים הינה לאסוף מידע  במספר נושאים מהותיים:

  • הפעילויות והדרכה
  • לוגיסטיקה ואחזקה – לינה, מזון, ניקיון וכד'  
  • החויה החברתית והחוללות העצמית  

 

לנופשים במסלול משרד החינוך עבור מסגרות חינוך מיוחד – מועברים שאלונים לצוות המלווה מטעם המסגרת.

לנופשי העצמאיים המתקיימים בחופשות בתי הספר (אשר מיועדים לילדים עצמאיים בתפקודם הרפואי), מועבר שאלון ביום הגעה, ביום העזיבה וכ-3 חודשים לאחר הנופש.

לנופשים במסלול סוף שבוע המיועד למשפחות שלהן ילד שאינו עצמאי בתפקודו וכל המשפחה מגיעה לנופש יחדיו – מועבר שאלון ביום הגעה , ביום העזיבה וכ-3 חודשים לאחר הנופש.

השאלונים מנותחים בסיום כל נופש והמידע נאסף.  בשנת 2020 ד"ר אוקסנה ניר ממכללת כנרת עשתה ניתוח על התוצאות, הכפר למד את הנתונים ודייק את תחומי הפעילות השונים על סמך הלמידה.

מדידה אקסטרנית של פעילות הכפר

כפר נהר הירדן הינו חלק מרשת עולמית Serious Fun Children's Network, המונה 16 כפרים ומחנות ברחבי העולם. בכל שנה הרשת העולמית מפיצה שאלוני הערכה במספר קטגוריות (כספים, הנהלה, משאבי אנוש, רפואה, בטיחות, הדרכה, פיתוח משאבים, ועד מנהל, אחזקה, מתנדבים, רישום).

בכל שנתיים מגיע צוות בינלאומי של מעריכים מטעם הרשת לבחון ולמדוד את הקטיגוריות הנבדקות והכפר מקבל ציון על תפקודו.