דרושים

מנהל/ת רפואי/ת

הניהול הרפואי הוא אבן יסוד לקיומו של כפר נהר הירדן ונעשה על בסיס הקריטריונים הרפואיים של ארגון הגג האמריקאי, נהלי משרד הבריאות וחוק זכויות החולה.

מנהל/ת גיוס ופיתוח משאבים

מנהל/ת גיוס ופיתוח המשאבים יעבוד/תעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם מנכ"ל הכפר ומנהל ארגון הידידים בארצות הברית כדי לפתח וליישם אסטרטגיות גיוס כספים אפקטיביות.

ראש/ת קבוצה

אחריות על הפעלה מקצועית ובטוחה של קבוצה במחזור נופש תוך ניהול, פיתוח ותפעול צוות ההדרכה על פי תכנית הפעילות ובהתאם לרוח הכפר.

ליצירת קשר: [email protected]