כפר נהר הירדן

גבעת אבני, ת”ד 407

מיקוד 1522700,

טל’: 04-6608999

פקס: 04-6608986

שליחת הודעה:

מזכירות

טלפון: 04-6608988 
אימייל: office@jrv.org.il

חדר מצב

טלפון: 04-6608999
פעיל בזמן מחזורי נופש בלבד

מחלקת תיאום ורישום ילדים

טלפונים:
תיאום ורישום ילדים:  04-6608960 / 04-6608997 
מנהלת המחלקה: 04-6608998 
אימיילrishum@jrv.org.il

מחלקת התנדבות

טלפונים:
מתנדבי הדרכה: 04-6608995
מתנדבי צוות רפואי: 04-6608981 
מנהלת מחלקה: 04-6608989 
אימיילvolunteer@jrv.org.il

מחלקת הדרכה

טלפונים: 04-6608994 / 04-6608992 / 04-6608962
אימייל: liraz@jrv.org.il

מרכז רפואי

טלפון מרפאה:  04-6608966
מנהל רפואי – ד”ר הרצל גבריאל:

herzel@jrv.org.il

פיתוח משאבים ותרומות

בישראל ובחו”ל – נויא: 050-6623795
אימיילnoya@jrv.org.il

שיווק ופרסום

אוהד

אימייל: marketing@jrv.org.il

לפניות דוברות בלבד: 054-3092700

 

אחזקה

טלפון: 04-6608975 

אימייל: leonid@jrv.org.il

כנסים ואירועים

טלפון: 04-6608967
אימייל: business@jrv.org.il