שליחת הודעה:

כפר נהר הירדן

גבעת אבני, ת"ד 407, 1522700

טל': 04-6608999 | פקס: 04-6608986

מזכירות

טלפון: 04-6608988 
אימייל: [email protected]

חדר מצב

טלפון: 04-6608999
פעיל בזמן מחזורי נופש בלבד

מחלקת תיאום ורישום ילדים

טלפונים:
תיאום ורישום ילדים:  04-6608960 / 04-6608997 
מנהלת המחלקה: 04-6608998 
אימייל[email protected]

מחלקת התנדבות

טלפונים:
מתנדבי הדרכה: 04-6608995
מתנדבי צוות רפואי: 04-6608981 
מנהלת מחלקה: 04-6608989 
אימייל[email protected]

מחלקת הדרכה

טלפונים: 04-6608994 / 04-6608992 / 04-6608962
אימייל: l[email protected]

מרכז רפואי

טלפון מרפאה:  04-6608966
מנהל רפואי – ד"ר הרצל גבריאל:

[email protected]

פיתוח משאבים ותרומות

בישראל ובחו"ל – נויא: 050-6623795
אימייל[email protected]

שיווק ופרסום

אוהד

אימייל: [email protected]

לפניות דוברות בלבד: 054-3092700

 

אחזקה

טלפון: 04-6608975 

אימייל: [email protected]

כנסים ואירועים

טלפון: 04-6608967
אימייל: [email protected]