%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96-%d7%a8%d7%a4%d7%95%d7%90%d7%99-5

360 ש"ח – עלות ציוד רפואי מתכלה ותרופות לנופש אחד

360.00

תרומתך תאפשר למרכז הרפואי לרכוש ציוד רפואי מתכלה ותרופות, עבור ילדים המשתתפים במחזור נופש אחד.